Integritetspolicy

Vi på Casinomir.com försäkrar att både din privata och personliga information är skyddad. Det är vår högsta prioritet – det är otroligt viktigt för oss att all den information och data vi samlar in från dig lagras på ett säkert och tryggt sätt.

Följande policy redovisar och beskriver hur vi skyddar information du förser oss med. När du navigerar på vår hemsida och registrerar dig för att ta del av vårt nyhetsbrev godkänner du att Casinomir.com kan använda den personliga informationen som du har försett oss med. Vi kommer enbart att använda informationen för att förbättra och optimera din personliga erfarenhet på vår hemsida.

Det är viktigt att du vet att vi endast låter tredje parter som är GDPR-kompatibla hantera data som du ger oss. Trots att data lagras under vårt företagsnamn är ingen av den privata information som du ger oss lagrad direkt hos oss. Vi äger inte servrarna som används för den här lagringen av data, istället hyr vi tjänsterna från en tredje part, som är ensamt ansvarig för lagringen och skyddandet av din personliga data.

Information insamlad genom Casinomir.com

När du besöker vår hemsida och registrerar dig för vårt nyhetsbrev på Casinomir.com tillåter du oss att samla in följande:

 • Information som gäller ditt/dina besök på hemsidan. Det kan inkludera navigeringshistorik, trafikdata, plats och annan data som inkluderas i din interaktion med Casinomir.
 • Den personliga information som du uppger när du börjar prenumerera på nyhetsbrevet. Det inkluderar ditt namn och din mejladress. Kom ihåg att du ger den här informationen till oss frivilligt för att kunna utnyttja alla de funktionerna som vår hemsida erbjuder.
 • Data som samlas in från olika tävlingar och undersökningar, både genom hemsidan och den mejladress du uppgett. Informationen används för att skapa och utveckla relevant innehåll och kommer att användas som en referens för att ytterligare förbättra våra tjänster.
 • Teknisk data – inkluderat IP-adresser eller webbläsare, någonting vi inte direkt använder utan data går snarare igenom tjänsterna för Google Analytics.
 • Data från kommunikation och marknadsföring, vilket inkluderar de preferenser du må ha när det kommer till att erhålla marknadsföringsmaterial från oss eller tredje part.

Datasäkerhet på Casinomir

Casinomir.com har implementerat alla nödvändiga verktyg för att garantera din säkerhet och möta alla GDPR-krav. Vi implementerar nödvändiga åtgärder för det tekniska och digitala samt säkerhetsåtgärder och använder våra IT-team för att försäkra att det sker. Vi gör vårt bästa för att försäkra att våra besökare skyddas från missbruk, skador och förlust av information när du använder vår hemsida.

Utlämnande av besökarens personuppgifter och information

Casinomir.com varken säljer vidare eller utbyter någon information som vi har samlat in via vår hemsida. Om vi gör det sker det enbart när du tillåter oss eller vid undantag såsom följande:

 • Om pålitliga tredje parter lämnar ut informationen där det finns konfidentiella avtal på plats. De tredje parterna kan inte återanvända eller distribuera någon information från dig. Några exempel på den här typen av företag inkluderar tjänster för mejlutskick. Om tredje part bryter mot reglerna, kommer rättsliga åtgärder omedelbart att tas mot företaget i fråga.
 • Gällande reklam kan Casinomir.com använda insamlade data för att personifiera kampanjmaterial, förutsatt att du möter kraven så att vi kan inkludera dig samt har godkännande från dig på grund av din interaktion med vår webbsida.

Barnskyddspolicy på Casinomir.com

Vår hemsida är utvecklad med barnskydd i åtanke. Hemsidan har använt sig av UKGC :s förordningar gällande att minderåriga ska förhindras och inte lockas till hasardspel. Alla karaktärer som kan anses tilltalande till personer under 18 år kommer inte visas på hemsidan för att försäkra barns säkerhet.

Vår hemsida fokuserar enbart på att guida personer över 18 år till att spela ansvarsfullt och vi vill inte att några minderåriga har tillgång till vårt underhåll. Dessutom tar vi inte något ansvar för minderåriga som bryter mot 18-årsgränsen, vilken är tydligt angiven på vår hemsida. Arton är den lagliga åldern för hasardspel och allt vårt innehåll är designat för att vara oattraktivt för besökare yngre än så.

Dina rättigheter och tillgång till din data som en användare av Casinomir

Casinomir.com hanterar inga transaktioner med fysiska pengar mellan användare och spelsajter online. Vårt enda syfte är att guida användare till spel och hemsidor som erbjuder speltjänster på nätet. Eventuella brott mot lagar, regler och regleringar är speloperatören ensamt ansvariga för och Casinomir.com kan inte hållas ansvariga.

Som medlem på Casinomir.com har du rätt att:

 • Veta när vi samlar in och använder personliga data. Om du har fler frågor, vänligen kontakta oss direkt.
 • Få tillgång till den personliga data som vi har samlat in.
 • Få inkorrekta personliga data rättade eller slutförda om ofullständiga.
 • Radering eller ”rätten att glömmas bort”. Vänligen ha i åtanke att en sådan rätt inte är absolut och att den endast gäller för vissa situationer.
 • Begära att begränsa eller förbjuda behandlingen av din personliga data. Det här är inte en absolut rättighet och gäller endast för vissa omständigheter.
 • Protestera mot behandling av dina personliga data under vissa omständigheter.
 • Tillfråga oss om att överföra informationen du gett oss från en organisation till en annan eller ge den till dig.

En konflikt mellan oss, operatören och spelarna ska lösas mellan oss, med eller utan involvering av den lokala tillsynsmyndigheten och / eller licensutgivaren. Vi förespråkar ansvarsfullt spelande och all information på hemsidan ska enbart anses vara rådgivande.

Internationella dataöverföringar

Casinomir.com lagrar dina webbläsardetaljer, IP-adress och vilken sida du besökt och hur länge i en säker server. Alla använda företag är GDPR-kompatibla. Vi kan lagra, överföra och behandla informationen du försett oss med i andra länder än ditt eget. Casinomir.coms servrar är lokaliserade i Storbritannien (UK). Om du besöker vår webbsida utanför Storbritannien måste du notera att din information kan lagras, behandlas eller överföras i våra system och av tredje part som vi kan dela din information med i Storbritannien.

Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi förlitar oss på den rättsliga grunden med användning av Artikel 6(1)(a) och 6(1)(f) samt följer GDPR:s riktlinjer när vi behandlar personliga data. Vi kommer enbart behandla din personliga data när du ger oss tillåtelse att behandla den för en eller flera specifika syften, såsom att förse dig med de senaste uppdateringarna när du har samtyckt till att ta emot marknadsföringsmaterial eller när behandlingen sker i syfte av legitima intressen såsom att erbjuda en kontinuerlig och felfri tjänst till dig (utövad av oss eller av en tredje parts partner) förutom när sådana intressen åsidosätts av dina intressen eller fundamentala rättigheter.

Retentionsperioder

Vi kommer endast behålla din information så länge det behövs för de syften som angetts i denna integritetspolicy, om inte en längre retentionsperiod krävs eller tillåts av lag. Inget syfte i den här integritetspolicyn kräver att vi behåller din information längre än under den period som du har ett konto hos oss där du har samtyckt till att erhålla marknadsföringsmaterial rörande hasardspel eller andra aktiviteter.

Utlämnande till tredje partsleverantörer

Vi tar dataintegritet på största allvar och kommer skydda all data du delar med oss. Vi försäkrar att alla de av oss utvalda tredje partsleverantörerna skyddar användardata.

Casinomir.com upplyser inte om, delar, överför eller byter den försedda personliga informationen förutom till leverantörer listade i den här integritetspolicyn, cookiepolicyn och de allmänna villkoren. Vi förbehåller oss dock rätten att dela data om webbplatsanvändning, försäljning, trafik och ytterligare statistiska uppgifter om webbplatsen till dessa tredjepartsleverantörer, utan att avslöja eller dela våra användares identitet.

Vi har ingen garanti mot att tredje parter använder din information eftersom vi inte har kontroll över det. Dessutom har affiliates eller andra relaterade företag fått information från webbplatsen för affärsändamål. Till exempel nyhetsbrev som våra webbplatsanvändare väljer att ta emot för kampanjerbjudanden.

Själva naturen inom e-businessbranschen kräver partnerskap med tredjepartsleverantörer för våra marknadsföringstjänster, analyser och mejlkampanjer.

Dataintrång

När ett dataintrång gällande personuppgifter resulterar i en hög risk för din frihet och dina rättigheter kommer vi att meddela om dataintrånget utan onödigt dröjsmål.

Cookies

Casinomir.com använder autentiserings-, spårnings- och trafikloggcookies. Cookies stannar på din hårddisk under varierande tidsperioder, från så lite som en minut till så länge som några månader. Dock är det viktigt att notera att användare kan blockera eller radera cookies när helst de vill. Det kan göras genom att ändra sekretessinställningarna eller genom att radera cookies i din webbläsare. Cookies på vår hemsida är relaterade till utvecklingen av hemsidan, verktygen och för att optimera upplevelsen för våra användare. Tredje parter lagrar den samlade informationen; det är leverantörer som respekterar juridiska krav och är GDPR-kompatibla.

Uppdateringar till integritetspolicyn

Så snart det sker förändringar i integritetspolicyn kommer Casinomir.com meddela och informera alla användare om ändringarna som har gjorts genom att använda en framträdande notis på hemsidan.